Задолжително прочитајте пред да играте!

» Задолжително прочитај пред да играш Ние не одговараме за пробивање на вашиот акаунт. Ние не одговараме за вашите грешки. Не одговараме за исчезнување на...

DreamWorld Update v9 Новости

» Содржина. Мебел. ✔ Политички партии. ✔ Претседател на Држава. ✔ Собрание.✔ Патарини.✔ Згради на седишта од партија. Берза. Ископување на Нафта во море. Складови...