Почетна v1.0

Моментално Online /1000
Вкупно Пари на Сервер 4.540.455.900$
Вкупно Регистирани Играчи 74560
Банирани Играчи 14564

Овој портал е со цел да се прикажат податоци кои ке им овозможат на играчите и на администраторите да постигнат фер игра и да се следат измами.